Technický manažér

zodpovednosť za riadenie a plynulý chod technického oddelenia, 

zodpovednosť za riadenie podriadených zamestnancov na technickom oddelení,

 zabezpečenie rozvoja a motivácie podriadených zamestnancov, 

riadenie ich výkonnosti,

 komunikácia so zákazníkmi, 

vypracovávanie cenových ponúk a kalkulácií, 

zodpovednosť za kompletný proces riadenia projektov, 

implementácia projektov, 

riadenie procesov zmenového konania, 

 zodpovednosť za zvyšovanie efektívnosti procesov na technickom oddelení, 

zodpovednosť za dodržanie termínov pre zákazníkov, 

úzka spolupráca s oddelením výroby a ostatnými oddeleniami,

  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.