Konštruktér

Náplň práce okrem iného zahŕňa:

- riadenie konštrukčných prác a následné návrhy konštrukčných riešení

- navrhovanie technológie spracovania

- príprava výkresovej dokumentácie , technologických postupov a časových noriem operácií

- spolupodieľanie sa na príprave CP pre zákazníkov (CRM), stanovenie ceny výrobku(určovanie materiálových, časových a nástrojových nákladov s cieľom ich minimalizácie)

- kontrola dokumentácie pri preberaní výroby do kovovýroby

- prevádzka konštrukčného dozoru nad výrobkami - ich správnosť, úplnosť + dozor nad výrobou vzoriek

- navrhovanie technických riešení podľa aktuálneho dopytu klientov a ich požiadaviek

- spravovanie technologického postupu výroby

  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.