Inžinier kvality

• Dodržiavať zásady a postupy stanovené v dokumentácii kvality

• Kontrolné činnosti v procese výroby

• Tvorba kontrolných záznamov kvality (kontrolné karty, protokoly, checklisty)

• Denné posúdenie nepodarkov

• Návrh a vypracovanie nápravných opatrení k zníženiu počtu nepodarkov

• Kontrola/posúdenie dielov z reklamácie (GO&SEE), evidencia a spolupráca pri uzatvorení reklamácií

• Hodnotenie zákazníkov, vyhodnocovanie interného OTD

• Príprava zákazníckych auditov (podľa požiadaviek zákazníka), príprava analýzy nekvality na audity

• Príprava nápravných opatrení k správe z auditu, kontrola implementácie a účinnosti nápravných opatrení

• Príprava auditu s externou certifikačnou spoločnosťou (komunikácia, spolupráca, príprava dokumentácie, príprava spoločnosti na vykonanie auditu, kontrola pripravenosti, prijímanie nápravných opatrení)

• Príprava plánu interných auditov, príprava programu auditu, vykonávanie interných auditov, evidencia, nápravné opatrenia a interné školenia audítorov

• Systém kvality a environmentu 

  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.