Projektový manažer

analýza projektu (doprava, umiestnenie, vyvedenie energie, meranie, komunikácia, riadenie, vetranie, požiarna ochrana, chladenie, ohrev)

rozdeľovanie úloh podľa profesií, tvorba zadaní

návrh konkrétnych čiastkových technických riešení

oponentúry technických riešení – organizácia a zúčastňovanie sa iných oponentúr

technické jednania so zákazníkom, projektantami, dodávateľmi a výrobou.

tvorba/kompletácia dokumentácie

návrh skúšok - vo firme a aj u zákazníka

technické jednania s externým vývojovým tímom

technické jednania s konštrukciou

návrh/pripomienkovanie riešení

príprava a realizácia skúšok

práce na zabezpečení certifikácie

  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.