Operátor CNC

Vaša pracovná náplň bude zahŕňať:

- obsluhu jednovretenových a viacvretenových CNC obrábacích strojov

- brúsenie vŕtanie sústruženie a ďalšie práce spojené s obrábaním

- kontrola opracovaných výrobkov

- prácu s meradlami

- výrobu komponentov podľa technickej dokumentácie včas a požadovanej kvalite

- vykonávanie jednoduchých údržbárskych prác, odstraňovanie drobných porúch

- plnenie úloh na základe pokynov nadriadeného


  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.