Prevádzkový pracovník na VZV

Vykonáva nákladu a vykládky materiálu, jeho prevoz a odvoz, uskladnenie, prípadne triedenie materiálu

Vykonáva inventúru pridelených skladov (evidenciu)

Sníma a eviduje prijatý a vydaný materiál, presúva ho na miesto určenia

Zodpovedá za stav VZV, jeho využívanie

Dodržiava pracovnú a technologickú disciplínu

  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.