Nastavovač - extrúzia

Pracovnou náplňou bude najmä: 

- zastupovať vedúceho zmeny počas jeho neprítomnosti,

- starostlivosť o výrobné nástroje (hubice a vysekávacie nástroje),

- starostlivosť o výrobné zariadenia nevyhnutné pre výrobu (extrúzna linka, vysekávacia stanica, periférie,...),

 - nastavovanie všetkých strojov a príslušenstva vo výrobe / extrúzna linka, popisovačka, navíjačka atď./,

- kontrola správnosti použitého materiálu a jeho množstva na linke podľa výrobnej karty,

- kontrola produktov podľa výrobných inštrukcií a  záznam výsledkov kontroly

- zaznamenávanie všetkých záznamov 

- dodržiavanie   správnosť výroby, aktívne vyhľadávanie nezhodnej výroby a jej oprava,

- separácia odpadu z liniek a udržiavanie jeho čistoty,

- školenie operátorov /pre možný postup na inú pozíciu/

- chystanie nástrojov na nasledujúcu výrobu,  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.