Partnerstvo a členstvo

Partnerstvo a členstvo

Hofmann Personal má širokú sieť kontaktov ako na strane zamestnávateľov, tak aj na strane zamestnancov. Aktívne sa spolupodieľa na tvorbe súčasného pracovného trhu a je informovaná o najnovších trendoch. Spoločnosť sa zapája do diskusií o zmenách pracovnej legislatívy. Využíva znalosti z rôznych odborov, posúva nápady, novinky a podnety, ktoré získava od svojich partnerov.

Spolupráca

Bohemia Training Institute

Vyskúšajte vzdelanie, promotion, poradenstvo a ďalšie služby s firmou BTI. Kľúčovými činnosťami firiem sú predovšetkým výroba, obchod, stratégia a expanzia. To všetko vedie k zaisteniu firemnej prosperity a konkurencieschopnosti. Popri hlavných aktivitách netreba zabúdať ani na tie vedľajšie – marketing, vzdelávanie zamestnancov, organizácia podujatí (prezentačných, teambuildingových či spoločenských). Aj tieto činnosti sú totiž súčasťou veľkej skladačky a tvoria podstatnú časť úspešného firemného rozvoja. Dovoľte nám sa starať o vaše potreby!

Členstvo

Asociácia personálnych agentúr slovenska

http://www.1apas.sk/

Ako členovia profesijného združenia APAS garantujeme dodržiavanie porovnateľných mzdových podmienok agentúrnych zamestnancov a všetkých pracovnoprávnych predpisov. Riadime sa „Etickým kódexom“ zostaveným touto asociáciou. Sme hrdí, že patríme medzi personálne agentúry, ktoré podporujú vývoj trhu práce a sú poctivé k svojim zamestnancom, kandidátom aj klientom. Aké sú „Zlaté štandardy“ pracovných agentúr združených v APPS?

Aké sú „Zlaté štandardy“ pre pracovné agentúry združené v APPS?

Pre agentúrne zamestnávanie

  • Vlastné platné povolenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre prideľovanie pracovníkov.
  • Platia mzdy a odvody načas podľa platnej legislatívy.
  • Dodržiavajú porovnateľné podmienky pre agentúrnych zamestnancov.
  • Plnia záväzky voči agentúrnym zamestnancom.
  • Písomne uzatvárajú pracovný pomer a dohodu o dočasnom pridelení pred začatím práce.

Pre priame vyhľadávanie na stále pracovné pozície

  • Vlastné platné povolenie k sprostredkovaniu podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Nevyberajú žiadne poplatky od kandidátov.
  • Zaistia kandidátom osobný pohovor s konzultantom agentúry pred prezentáciou u zákazníka.
  • Od kandidáta zabezpečia súhlas s prezentáciou jeho profilu u klienta a súhlas so spracovaním osobných údajov.
  • Kandidátovi poskytujú spätnú väzbu o priebehu a výsledku výberového konania.


Mohlo by vás zaujímať

Píšeme blog: o nás, o našej firemnej kultúre, o lepšej kariére. Prečítajte si naše články a vykročte spolu s nami cestou za vysnívanou prácou.

Ocenění pro Hofmann Personal Česká republika od společnosti Bisnode

Ocenění pro Hofmann Personal Česká republika od společnosti BisnodeJsme hrdi a velice si vážíme toho, že naše společnost získala ocenění Czech Stability Award AAA – excelentní společnost. Díky tomu jsme měli tu čest zúčastnit se slavnostního galavečera předání cen Czech Top 100 ve Španělském sále Pražského hradu, kde se setkávají špičky obchodního i společenského života České republiky. Tohoto nádherného večera se účastnily naše kolegyně Iva Skalická a Eva Jančaříková. Číst dále...


Běželi jsme Run Czech v Praze

Běželi jsme Run Czech v PrazeZa horkého letního počasí se 14. 6. 2017 konala na pražském výstavišti v Holešovicích běžecká štafeta Run Czech 4 x 5 km. Běželo celkem 714 týmů po 4 závodnících a Hofmann byl u toho. Atmosféra byla naprosto nezapomenutelná a přátelská, lidé všech věkových kategorií, sportovci i hendikepovaní měli společný cíl. A tím nebyl nejlepší čas, ale radost z pohybu.   Číst dále...


Strana 3 z 3
«« « 1 2 3

Kde nás nájdete

Preferujete osobné stretnutie? Stretnime sa na našej pobočke na Slovensku.

Prejsť na kontakty

Kam ďalej

Vďaka orientácii na zákazníka a vysokej kvalite služieb získala pracovná agentúra Hofmann Personal veľa stálych zákazníkov. Vzniklo tak partnerstvo zamestnávateľov a zamestnancov so spoločnosťou Hofmann Personal ako spojovacím článkom.