Zmenový majster

 - práca v 2-zmennej prevádzke vo zvarovni a predvýrobe

- organizovanie, koordinácia, kontrola a vyhodnocovanie práce podriadených na pridelenom úseku tak, aby boli splnené kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky

- spolupráca pri analyzovaní reklamácií a školení svojich podriadených

- zodpovednosť za dodržiavanie plánu výroby

- zabezpečenie toku informácií medzi jednotlivými zmenami

- aktívna účasť na Kaizen projektoch a 5S na pracovisku

- kontrola dochádzky svojich podriadených zamestnancov

- zabezpečenie starostlivosti o pracovné stroje a pracovné pomôcky na svojom pracovisku

- kontrola dodržiavania BOZP na pracovisku

  Download als PDF

  lade...
  Datei hochladen
  Ziehe die Dateien hier hin, um sie hochzuladen - oder
  durchsuchen
  Bitte verwende nur PDF-, DOC-, DOCX-, PNG-, GIF-, JPEG-, ODT-Dokumente mit einer maximalen Dateigröße von 8 MB
  Deine Daten
  Anschreiben, Bewerbungsfoto und Zeugnisse hochladen
  Bitte verwende nur PDF-, DOC-, DOCX-, PNG-, GIF-, JPEG-, ODT-Dokumente mit einer maximalen Dateigröße von 8 MB

  Alle Angaben korrekt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung ab. Wir melden uns bei Ihnen.