Zmenový majster

 - práca v 2-zmennej prevádzke vo zvarovni a predvýrobe

- organizovanie, koordinácia, kontrola a vyhodnocovanie práce podriadených na pridelenom úseku tak, aby boli splnené kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky

- spolupráca pri analyzovaní reklamácií a školení svojich podriadených

- zodpovednosť za dodržiavanie plánu výroby

- zabezpečenie toku informácií medzi jednotlivými zmenami

- aktívna účasť na Kaizen projektoch a 5S na pracovisku

- kontrola dochádzky svojich podriadených zamestnancov

- zabezpečenie starostlivosti o pracovné stroje a pracovné pomôcky na svojom pracovisku

- kontrola dodržiavania BOZP na pracovisku

  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.