Impresum

I. K. Hofmann s.r.o.
Kuzmányho 5
974 01 Banská Bystrica

Zastúpená: konateľom Heinzom Ostermannom
 

Kontakt pobočka - Banská Bystrica:
Telefón: +421 911 672 700
E-mail: banska-bystrica@~@hofmann-personal.sk

 

I.K.Hofmann s.r.o

Meštiansky dom

Hasičská ulica 2,

911 01 Trenčín

 

Kontakt pobočka - Trenčín:

Telefón: +421 911 453 101

Email.: trencin@~@hofmann-personal.sk

www.hofmann-personal.sk
 

Fakturačné údaje spoločnosti I.K.Hofmann s.r.o.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici.:

Oddiel. Sro

Vložka číslo:32214/S
 

IČO.: 50 848 682

DIČ.: 2120554557

IČO DPH.: SK2120554557


Spoločnosť I.K. Hofmann je držiteľom povolenia ADZ č. UPS/US1/SSZOSK/BEZ2018/10159-3 zo dňa 6.2.2018

 

Spoločnosť I.K. Hofmann je držiteľom povolenia SZÚ č.

UPS/US/SSZOSK/BEZ2017/113933-0067 zo dňa 23.6.2017

 

Spoločnosť I.K.Hofmann s.r.o je členom: