Ošetrovateľka a asistentka, Švajčiarsko

Ošetrovateľ/ka

Zabezpečuje odbornú, celostnú starostlivosť a podporu.

Podpora obyvateľov, berúc do úvahy ich zdroje a individuálne potreby.

− Podporuje udržanie a podporu alebo obnovu individuálnych schopností.

Opatrovateľské činnosti zodpovedajúce situácii podľa plánovania starostlivosti vo všetkých oblastiach denných činností života.

− Orientovaný na potreby klientov a ciele spoločnosti.

− Rozoznáva potenciálne riziká nehôd medzi obyvateľmi a prijíma protiopatrenia.

− Potreby a situácii primeraná podpora v oblasti životného prostredia a každodenného života.

 − Vedúci

− Dodržiavať a vykonávať lekárske predpisy pri zachovaní osobnej slobody pacienta.

Obyvatelia a účasť a riadenie lekárskych návštev.

− Podporuje pomocný personál (SRK + AGS) v jednoduchých a zložitých situáciách starostlivosti.

− Podporuje zdravotníckych špecialistov v ťažkých a zložitých situáciách starostlivosti.

− Je prvým kontaktným miestom pre príbuzných a zapája ich do starostlivosti a podľa situácie.

Stará sa a poskytuje potrebnú podporu.

− V prípade potreby poskytuje kontakt na rodinného lekára alebo mobilných lekárov.

− Pripraví všetky potrebné podklady pre prevod, informuje referenčné osoby.


  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.