Všeobecný lekár, Švajčiarsko

• Kontinuálna starostlivosť o chronicky chorých pacientov a vypracovanie individuálneho liečebného plánu.

• Monitorujte zdravotný stav a upravte liečbu podľa potrieb pacienta.

• Informujte pacientov a ich rodiny o ochorení, priebehu liečby a nevyhnutných zmenách životného štýlu.

• Spolupracovať s terapeutmi, sestrami a sociálnymi pracovníkmi na zabezpečení komplexnej starostlivosti.

• Pomoc pacientom prekonať psycho-sociálne problémy súvisiace s ich chorobou.

  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.