Operátor pre povlakovacie zariadenie

Úprava nástrojov pred procesom PVD povlakovania:

o kontrola nástrojov,

o čistenie nástrojov,

o mokré pieskovanie nástrojov

o priemyselné pranie (príprava nástrojov pre proces prania)

Príprava nástrojov pre samotný proces PVD povlakovania:

o príprava kompletnej vsádzky nástrojov pre proces povlakovania,

o zvolenie vhodného typu držiaka,

o polohovanie nástrojov do držiakov

o umiernenie nástrojov do povlakovacej komory

Úprava nástrojov po procese PVD povlakovania:

o kontrola nástrojov

o mokré pieskovanie

o priemyselné pranie (príprava nástrojov pre proces prania)

o finálna kontrola nástrojov

Všetky časti výrobného procesu PVD povlakovanie sú vykonávané v uzavretých výrobných zariadeniach.

  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.