Nastavovač strojov v zácviku

Vašou náplňou práce bude: 

Počas prvých mesiacov: 

- obsluha  extrúznych  liniek v takej miere, aby bolo zaistené včasné plnenie výrobných plánov a zákazníckych objednávok,

- kontrola správnosti použitého materiálu a jeho množstva na pracovnom stroji podľa výrobnej karty,

- balenie produktov v množstvách a v správnom type balenia podľa výrobnej karty,

- kontrola produktov podľa výrobných inštrukcií, výkresov, IPCI, SPC a následný záznam výsledkov kontroly,

- upozornenie Settera (nastavovača) ak vyrábaný produkt nie je v špecifikácii,

- vypisovanie všetkých záznamov vyžadovaných systémom manažérstva (SMK, EMS, BOZP),

- odkladanie a označovanie prvého, prostredného, resp. posledného kusu,

- po skončení výroby vykonať ošetrenie 

- udržiavanie čistoty na pracovisku

Nasledujúce mesiace po skúšobnej dobe, zaškoľovanie na pozíciu nastavovača: 

- príprava a starostlivosť o nástroje /hubice, kalibre/,

- zastupovať Nastavovača počas jeho neprítomnosti / plnenie všetkých povinností Nastavovača,

- nastavovanie všetkých strojov a príslušenstva vo výrobe / extrúzna linka, popisovačka, navíjačka atď./,

- po skončení výroby vykonať ošetrenie (vyčistenie) nástroja

- chystanie nástrojov na nasledujúcu výrobu v zmysle plánu výroby,

- kontrola a uskladnenie nástrojov do zakladača výrobných nástrojov

- nastavovanie všetkých strojov a príslušenstva vo výrobe / extrúzna linka, popisovačka, navíjačka atď./,

- školenie operátorov /pre možný postup na inú pozíciu/,

- zúčastňovať sa skúšok nových profilov,
  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.