Naše hodnoty

Naše hodnoty

Za naše hodnoty hovoria dlhodobé vzťahy so zamestnancami a klientmi. Vzájomný rešpekt a dôvera sú neodmysliteľnou súčasťou úspechu a spokojnosti pri spolupráci. Vysoká kvalita služieb a férovosť utvára pevné a plnohodnotné partnerstvo. Prečítajte si o hodnotách, ktoré uznávame vo vzťahu k agentúrnym zamestnancom.

Základné hodnoty Hofmann Personal

Iba ten, kto pozná svoje hodnoty, ich môže odovzdávať ďalej.

Hofmann Personal v Slovenskej republike sa spolieha na proces sprostredkovania hodnôt. Firemné hodnoty popisujú spôsob, akým poskytujeme služby. Všetci zamestnanci Hofmann Personal si nesú tieto hodnoty v sebe a sú s nimi v súlade:


  • Spoľahlivosť: Dodržiavame sľuby. Svedomito pracujeme pre blaho našich zamestnancov a zákazníkov.
  • Dlhodobá orientácia: Práve v dobe rýchlych zmien sú potrební partneri, ktorí poskytujú istotu. Vďaka dlhodobej stratégii a jasne vytýčeným cieľom zaisťujeme udržateľný rast.
  • Najvyššia kvalita: Našou každodennou snahou a najvyšším cieľom je ponúknuť zákazníkom a zamestnancom tú najvyššiu kvalitu. Súčasť našej firemnej kultúry tvorí aj neustále zlepšovanie všetkých procesov.
  • Ocenenia: Z množstva prieskumov vyplýva stále rovnaký výsledok - zamestnanci chcú byť ocenení. Preto sa snažíme o úprimnú otvorenú komunikáciu, rešpekt, transparentnosť a dôveru.
  • Tímová orientácia: Iba spoločne so zákazníkmi a zamestnancami môžeme úspešne čeliť konkurencii. Ocenenie individuality jednotlivca vytvára pridanú hodnotu pre všetkých.
  • Dynamika: S otvoreným vnímaním môžeme rozpoznať potreby zákazníkov a zamestnancov a poskytnúť im tak vždy nové a lepšie riešenia.
  • Radosť z úspechu: Úspech je nákazlivý a spôsobuje radosť. Aby ste mohli sláviť úspechy, musíte opustiť svoju komfortnú zónu. Hoci ide o ťažký krok, verte, že nakoniec vám úspech bude chutiť o to viac.

Mohlo by vás zaujímať

Píšeme blog: o nás, o našej firemnej kultúre, o lepšej kariére. Prečítajte si naše články a vykročte spolu s nami cestou za vysnívanou prácou.

Kde nás nájdete

Preferujete osobné stretnutie? Stretnime sa na našej pobočke na Slovensku.

Prejsť na kontakty

Kam ďalej

Orientácia na zákazníkov a kvalita poskytovaných služieb získala personálnej agentúre Hofmann Personal mnoho verných klientov. Titul spojovacieho článku si spoločnosť zaslúžila vďaka partnerstvu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami so spoločnosťou Hofmann Personal.