Operátor CNC strojov Trnava

Spúšťať jednoduchú výrobnú operáciu podľa inštrukcií, parametre sa neupravujú alebo sú veľmi jednoduché, môže vykonávať drobné korekcie.

Nastavovanie a obsluha CNC strojov podľa požiadaviek a technickej dokumentácie

Kontrolovať zhodu výrobkov s predpísaným vzorom pomocou jednoduchých meradiel alebo šablón.

Údržba strojov a nástrojov, starostlivosť o zariadenia.

Práca je prevažne rutinná alebo zamestnanec pracuje podľa inštrukcií majstra.

  Stiahnuť ako PDF

  načítavam...
  Nahrať súbor
  Súbory presuňte sem, aby sa načítali – alebo
  prehľadať
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.
  Tvoje údaje
  Nahrať list, fotografiu k žiadosti a vysvedčenia
  Používaj, prosím, iba dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX, PNG, GIF, JPEG, ODT s maximálnou veľkosťou 8 MB.

  Sú všetky údaje správne? Potom svoju žiadosť odošlite. Ozveme sa vám.